Nevíte si rady ? +420 728 715 916
27.png

Kov náležící plicím (jin) a tlustému střevu (jang).

Element kovu převládá především ve středním věku a stáří. V tomto období života ubývá jang a starší lidé již nejsou tolik vitální. Stahují se tedy více do sebe, než aby byli aktivnější v okolí. S tím souvisí rovněž emoční stav a to, že se jim příliš nechce měnit své názory a zaběhlé zvyky. Tato fixování často přichází právě ve fázi kovu. 

Z pohledu symptomů se zhoršují smysly – zrak, čich, chuť, horší se také paměť. Může bohužel přicházet i postupná demence. Zde velice záleží na psychické pohodě a podpoře rodiny a okolí. Je důležité v tomto období dělat vše pro aktivitu a dobrou náladu. Je dobré si najít koníček. Je jedno co někdo čte, někdo plete, jiný může cvičit čchi-kung, další se věnuje vnoučatům a předává jim moudrost. Obraz starého mudrce krásně zhmotňuje právě fáze kovu. Je obrazem toho, co je v tomto období života důležité. Nezáleží na tom, jak jsme staří, unavení nebo zklamaní, vždy můžeme žít lepší život. 

Z pohledu tčm je duší kovu moudrost, tedy i poklad ležící v jádru každé prožité vzpomínky. Moudrost se přetváří ve zkušenost, porozumění. Dovoluje nám díky tomu, co jsme prožili v minulosti, lépe porozumět současnosti. To poté můžeme předávat dalším generacím. Moudří lidé, pozor zde nezáleží na titulech či pracovní pozici, si v každé situaci všímají drobností, jsou schopni pochopit její vývoj a udělat tak lepší rozhodnutí. Duše kovu také z pohledu tčm rodí učitele, tedy člověka, který moudrost předává dál. Celkově by měl jedinec rozvíjet ty aspekty své osobnosti, které jsou jedinečné.

Stejně jako u ostatních prvků i disharmonie kovu může mít příčinu v těle, mysli, emocích a také okolí. Ať má jakýkoli původ, dříve či později se projeví nějakými příznaky, kdy bude pacient projevovat příznaky nadbytku nebo nedostatku kovu.

Z pohledu symptomů tčm se tedy snažím doplnit čchi zpevnit povrch doplnit jin a esenci ledvin. Připojuji i hezky recept, který u starších ročniku a symptomech kovu používám. Samozřejmě vždy musí sedět obraz pacienta vždy berte v potaz že anamnéza se může lišit případ od případu. U starších lidí vždy pozor na užívané léky(ta samozřejmě u všech). Nejste-li si jisti navštivte praktika tčm .

Zpracoval Tomáš Němec z Apotekatcm. Zdorje studium tčm v Hradci a Praze knihiy Iting klasická farmakologie tčm.

Zde je recept povařte.:

2g moruše(sangbaipi)

1g kořene rehmánie (shudihuang)

3g kořen pavřehoje (renshen)

2g kořen hvězdice(ziwan)

2g magnolky (wuweizi)

2gkozinec (huang qi)

1g kustovnice(goji)

povařit 10 minut v1,5 l vody a nechat macerovat. Popíjet během dne nejste li cukrovkáři mužete pridat med..